Posted on 12-Mar-2020

Bếp Mẹ Ỉn

[Vietnamese below]
【中文公告在下方】

Due to Coronavirus outbreak, we would like to announce that from Monday 16 March 2020, last order will be at 9.45pm. We are so sorry for any inconvenience .


Chúng tôi xin thông báo với quý khách rằng: order cuối trong ngày sẽ vào lúc 21:45 và sẽ áp dụng từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

由於新冠肺炎的疫情蔓延,我們將在 3/16 號起,最後點餐時間從 10:30 pm 調整至 9:45 pm。造成不便,深感抱歉 🙏
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.